ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC นนทบุรี > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน นนทบุรี > ทรัพยากร-ความรู้
ทรัพยากร-ความรู้ เป็นที่จัดเก็บ กรณีตัวอย่างการเยี่ยมบ้าน ,แบบฟอร์ม, แนวทาง,วิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงาน.  

» Subcategories:

 
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบประเมิน 2Q 9Q 8Q
ความรู้วิชาการ
ประกาศทั่วไป
คู่มือ
คู่มือการใช้งาน coc สำหรับ รพศ รพช
คู่มือการใช้งาน coc ทั่วไป
วิธีปักหมุดหลังคาเรือน ในระบบ Smart COC
FAQ (Frequently Asked Questions)
ข้อสงสัยการส่งข้อมูลของเคส กายภาพบำบัด?
เจ้าหน้าที่ 1 คน สามารถดู 2 อำเภอได้หรือไม่?
กรณีเคส OPD ลงวันที่อย่างไร?
» ห้วข้ออื่น
 
 

» เรื่องในหมวดนี้:

 

ยังไม่มีเรื่องในหมวดนี้

 

» เรื่องยอดนิยม: เข้าชม
 
» เรื่องเพิ่มเข้ามาใหม่: วันที่เพิ่มเข้า
 วิธีปักหมุดหลังคาเรือน ในระบบ Smart COC 26/08/2019 10:01:02
 เจ้าหน้าที่ 1 คน สามารถดู 2 อำเภอได้หรือไม่? 04/03/2018 08:02:02
 ข้อสงสัยการส่งข้อมูลของเคส กายภาพบำบัด? 04/03/2018 07:57:42
 กรณีเคส OPD ลงวันที่อย่างไร? 04/03/2018 07:45:05
 แบบฟอร์ม palliative care สามารถปรับเพิ่มตามบริบทได้หรือไม่? 04/03/2018 07:40:33
 โรงพยาบาลอำเภอต้องการมี ward ในระบบ ทำได้หรือไม่? 04/03/2018 07:28:53
 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811